Inlämningsvillkor


Du lämnar in -  

vi säljer

Lämna  in det du vill sälja  –priset sätter vi med hänsyn till märke, skick och  ålder. Har du några specifika önskemål angående pris eller annat så  vill vi gärna veta det. Varorna får sen hänga i butiken i 6 månader, därefter väljer kunden själv om den vill hämta eventuella återstående varor, förlänga tiden, sänka priset eller kanske efterskänka till  butiken.

Det är upp till kunden att hålla reda på när tiden har gått ut!

Provisionen  är 50% på varor upp till 999 kr, 40% för varor upp till 2999 kr och för  priser över 3000 kr utgår 30% som dras från försäljningssumman.

Artiklarna  ska vara hela och så rena som möjligt. Artiklar som kräver lagning för  att kunna brukas kostar en högre provision, rådgör med Kavalleristen om  du är osäker!
Vi förbehåller oss rätten att neka försäljning av varor  som det inte finns något restvärde i p g a ålder, användningsområde  eller skick. Krävs det omfattande rengöring innan varorna är i säljbart  skick ökar provisionen till butiken med 20 %.

Alla artiklar hålls  försäkrade för stöld och brand av Kavalleristen. Observera att det  endast gäller när varorna befinner sig i butik.

Sadlar tas emot i  mån av plats, mer skrymmande sadlar såsom westernsadlar kan nekas om  platsbrist uppstår. Sadlar får lämna butiken för prov till en summa på  100 kr/sadel mot ID-kontroll, hyressumman dras av vid eventuellt köp av  sadel. Sadeln ska återlämnas i samma skick och vid hemlån ansvarar  låntagaren för att förvara sadeln säkert, då butikens försäkring inte  gäller. Skulle sadeln inte komma tillbaka inom avtalad tid eller  återlämnas i väsentligen försämrat skick förbehåller Kavalleristen att  fakturera fullvärde/värdeminskningen.

Utbetalning av sålda varor  sker månadsvis omkring den första vardagen påföljande månad. Provisionen  dras i samband med utbetalning.
Du betalar aldrig något för osålda varor, provision utgår enbart när vara är såld.

Detta avtal gäller hos Kavalleristen i Östansjö fr o m 1/6 2021.